«Ήλιος»: Αναζητήστε έγκριτο επιστημονικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο νέο, αναβαθμισμένο αποθετήριο του ΕΙΕ

18.01.2022

Μια εύχρηστη, ηλεκτρονικά εμπλουτισμένη με 2.040 νέες εγγραφές τεκμηρίων και ψηφιακά μετασχηματισμένη υποδομή αποθετηρίου, διαθέτει πλέον το επιστημονικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), για να προβάλει το σημαντικό και διεθνώς αναγνωρισμένο έργο του.

Ακολουθώντας τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της Ανοικτής Επιστήμης και της Ακαδημαϊκής Επικοινωνίας και εφαρμόζοντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα διάθεσης ερευνητικών δεδομένων, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) ανέλαβε να μεταμορφώσει σε μία πρότυπη, για τα ελληνικά δεδομένα, ηλεκτρονική υποδομή αποθετηρίου, την πλατφόρμα συλλογής, οργάνωσης και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου «Ήλιος», που διέθετε από 2008 το ΕΙΕ.

Στην υποδομή του αποθετηρίου «Ήλιος», στην οποία συγκεντρώνεται και διατίθεται το επιστημονικό έργο των τριών Ινστιτούτων του ΕΙΕ (Ινστιτούτο Ιστορικών ΕρευνώνΙνστιτούτο Χημικής ΒιολογίαςΙνστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας) καθώς και οι δράσεις του ΕΚΤ (μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019) βρίσκονται 9.583 επιμελημένες και κανονικοποιημένες εγγραφές. Το περιεχόμενο του «Ήλιου» οργανώνεται σε συλλογές, σύμφωνα με τη δομή και τις δράσεις του ΕΙΕ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ερευνητικές εργασίες, ανακοινώσεις και πρακτικά συνεδρίων, μονογραφίες, εκδηλώσεις, βίντεο διαλέξεων, εκπαιδευτικό υλικό, ερευνητικά δεδομένα, πολυμεσικό και επιμορφωτικό υλικό διατίθενται σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον και παρουσιάζονται με άμεσο και φιλικό τρόπο.

Ο «Ήλιος» απευθύνεται σε όλα τα μέλη της επιστημονικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε ερευνητές των Ανθρωπιστικών Επιστημών και των Θετικών Επιστημών, αλλά και σε οποιονδήποτε πολίτη ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με αυτούς τους επιστημονικούς κλάδους. Δικαίωμα κατάθεσης υλικού στην υποδομή του αποθετηρίου έχει μόνο το προσωπικό του ΕΙΕ (ερευνητικό και επιστημονικό), ενώ δικαίωμα εγγραφής και χρήσης έχουν όλοι οι εν δυνάμει επισκέπτες του.

Η ψηφιακά μετασχηματισμένη υποδομή του αποθετηρίου «Ήλιος», που αναπτύχθηκε εκ νέου από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του έργου «Συλλογή, διάχυση και αξιοποίηση της επιστημονικής παραγωγής του ΕΙΕ» ενσωματώνει νέες λειτουργίες εισαγωγής, εξερεύνησης, ευρεσιμότητας και παρουσίασης περιεχομένου. Οι συγκεκριμένες εξελιγμένες λειτουργίες διευκολύνουν σημαντικά τη διαδικασία της κατάθεσης νέου υλικού και καθιστούν αποτελεσματικότερη την αναζήτηση και την εξερεύνηση του ψηφιακού περιεχομένου από τους δυνητικούς χρήστες της. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/26924.