Η συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδoς τώρα στο SearchCulture.gr

29.09.2020

Με ποικίλο ιστορικό και λαογραφικό υλικό που αποτυπώνει την ελληνο-εβραϊκή κληρονομιά, η συλλογή του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδoς εντάχθηκε πρόσφατα στο SearchCulture.gr και αριθμεί περί τα 13 χιλιάδες αντικείμενα, τεκμήρια πολλών αιώνων εβραϊκής παρουσίας στην Ελλάδα. Το περιεχόμενο χαρακτηρίζεται από πολυμορφία και καλύπτει πτυχές της κοινωνικής, θρησκευτικής, ιδιωτικής και δημόσιας ζωής των Εβραίων της Ελλάδας, διαφυλάσσοντας τη μνήμη της εβραϊκής παρουσίας και παρουσιάζοντας γνωστές και άγνωστες πτυχές του εβραϊκού πολιτισμού.

Ένα μεγάλο μέρος της συλλογής του μουσείου αφορούν τα αντικείμενα Judaica, την εβραϊκή δηλαδή θρησκευτική τέχνη: τελετουργικά και συναγωγικά υφάσματα που απαντούν στη ρωμανιώτικη και σεφαραδίτικη παράδοση, καθώς και πληθώρα συναγωγικών και αντικειμένων οικιακής λατρείας, τα οποία καταδεικνύουν τη συνέχεια της παράδοσης και λατρευτικής πρακτικής στην κοινότητα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/24850