Η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια «Περί Βιβλιοθηκών - About Libraries» υποψήφια στα Digital Humanities Awards 2022

15.03.2023

Η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια «Περί Βιβλιοθηκών» - About Libraries», που αναπτύσσει και διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) σε συνεργασία με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κήπος Φιλοβίβλων», διεκδικεί το βραβείο Digital Humanities (DH) Awards 2022 (Διεθνή Βραβεία Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών) στην κατηγορία "BEST DH DATASET".

To «Περί Βιβλιοθηκών» αποτελεί έναν ψηφιακό χώρο που επικεντρώνεται στις βιβλιοθήκες και την ιστορία τους, στην παρουσίαση σπουδαίων συλλογών και προσωπικοτήτων που συνδέονται με τις βιβλιοθήκες σε Ανατολή και Δύση, από την αρχαιότητα έως σήμερα. Φιλικός και λειτουργικός για τον χρήστη, προσφέρει έναν μοναδικό πληροφοριακό πλούτο, ο οποίος διαρθρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες: Βιβλιοθήκες, Πρόσωπα, Αρχιτεκτονική, Φωτοθήκη, Βιβλιογραφία.

Στον ιστότοπο περιλαμβάνονται περισσότερα από 4.000 τεκμήρια, επεξεργασμένα και τεκμηριωμένα, τα οποία συνοδεύονται από βιβλιογραφικές αναφορές και πλούσια εικαστική συλλογή (μικρογραφίες χειρογράφων, ξυλογραφίες, χαλκογραφίες, λιθογραφίες, ζωγραφικά έργα, αναπαραστάσεις και φωτογραφικές απεικονίσεις γλυπτών και αρχιτεκτονικών έργων κ.λπ.).

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/28782