Η παραγωγή ταινιών από τα παιδιά με τη μέθοδο του project με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής: διερεύνηση των δυνατοτήτων για Κριτικό Γραμματισμό στα Μέσα και κοινωνική παρέμβαση

Χατζηθεοδωρίδου, Μ. (2022). Η παραγωγή ταινιών από τα παιδιά με τη μέθοδο του project με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής: διερεύνηση των δυνατοτήτων για Κριτικό Γραμματισμό στα Μέσα και κοινωνική παρέμβαση (Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/51089). 

Κατηγορία: 
Διδακτορικές Διατριβές
Έτος: 
2022