Η κριτική υποδοχή των λυρικών του Αθανασίου Χριστοπούλου (1811-2001)

Μπάκανος, Ι. (2007). Η κριτική υποδοχή των λυρικών του Αθανασίου Χριστοπούλου (1811-2001) (Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/15949).

Κατηγορία: 
Διδακτορικές Διατριβές
Έτος: 
2007