Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ΑεξΑΕ στην Ελλάδα

Ζησίμου, Ε., Νιώρας, Α., & Καλοβρέκτης, Κ. (2019). Η αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ΑεξΑΕ στην Ελλάδα. Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή «Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία», Λαμία. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/inoek/article/view/1527

Κατηγορία: 
Εισηγήσεις σε Συνέδρια
Έτος: 
2019