Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

 

Ο βασικός θεματικός άξονας του σεναρίου είναι οι δύο «αποικισμοί». Πρόκειται αφενός για την κατά φύλα μετακίνηση του Ελληνισμού που πραγματοποιήθηκε κατά τους 11ο-9ο αι. π.Χ., και αφετέρου για την κατά πόλεις οργανωμένη εξάπλωση που έλαβε χώρα κατά τους 8ο-6ο αι. π.Χ.

 

Θεματική ενότητα: 
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Α´ Γυμνασίου