Χρᾷ ἡ Πυθία κτίζειν πόλιν: ο Α΄ και ο Β΄ Αποικισμός

Ο θεματικός χάρτης συνδέεται με το ομώνυμο σενάριο που έχει δημιουργηθεί για το ΕΚΤ και αναφέρεται στους δύο αρχαίους ελληνικούς αποικισμούς.
Με το ναό απεικονίζονται οι μητροπόλεις, με τον λευκό κίονα οι αποικίες και με τον μαύρο κίονα οι αποικίες που ίδρυσαν νέες αποικίες.
Για μια συνολική εικόνα των μητροπόλεων και των αποικιών, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ctrl και επιλέξτε όλες τις μητροπόλεις ή, για απλή επισκόπηση, πατήστε "Εκτύπωση".

Θεματική ενότητα: 
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Α' Δημοτικού