Φυσικές Επιστήμες και ψηφιακά σενάρια στο νέο τεύχος του περιοδικού «Ανοικτή Εκπαίδευση»

24.01.2019

Ψηφιακά διαθέσιμο για ανάγνωση είναι το νέο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού «Ανοικτή Εκπαίδευση», που εκδίδεται ηλεκτρονικά με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μέσω της πλατφόρμας eJournals. Το νέο τεύχος του περιοδικού, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, αποτελείται από δώδεκα (12) συνολικά κείμενα εργασίας και καλύπτει όλο το εκπαιδευτικό φάσμα του σχεδιασμού και της αξιοποίησης των ψηφιακών σεναρίων στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.Το περιοδικό, το οποίο άρχισε να κυκλοφορεί το 2005, αποτελεί το βασικό όργανο δημοσίευσης της έρευνας που διεξάγει το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ) και σε αυτό δημοσιεύονται θεωρητικά κείμενα, πρωτότυπες έρευνες και επιστημονικές εργασίες στα αντικείμενα της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του ειδικού αυτού τεύχους, τα ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια είναι σύνθετα αντικείμενα που εστιάζουν κυρίως σε έννοιες και έχουν έναν «ευρύ» χαρακτήρα, καθώς η κυρίαρχη λογική τους είναι η λογική της υπό διδασκαλία έννοιας. Σε μια τέτοια διδασκαλία μπορούν να συνδυάζονται περισσότεροι διδακτικοί πόροι για να επιτευχθεί ένα μαθησιακό αποτέλεσμα. Ουσιαστικά, ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό σενάριο αποτυπώνει τον σχεδιασμό της διδακτικής διαδικασίας, συνδέοντας ταυτόχρονα το περιεχόμενο, τους στόχους, τη μέθοδο, τα εκπαιδευτικά μέσα και τις επιμέρους δραστηριότητες, καθώς και το πλάνο εφαρμογής.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάπτυξη από μέρους του εκπαιδευτικού της ικανότητας να προσαρμόζει υπάρχοντα ή να δημιουργεί νέα εκπαιδευτικά ψηφιακά σενάρια και δραστηριότητες με χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, ώστε να καλύπτει τις πραγματικές διδακτικές του ανάγκες. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες μορφές των ψηφιακών τεχνολογιών που παρέχουν δυνατότητες ενίσχυσης των πρακτικών και των θεωρητικών πτυχών της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, ανατρέξετε στην ύλη του περιοδικού και ανακαλύψτε προτάσεις εκπαιδευτικών σεναρίων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/22818