Εξερευνήστε διαδραστικά την Ακρόπολη και τη Ζωφόρο του Παρθενώνα

05.04.2020

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), μέσω των εξελιγμένων υπηρεσιών περιεχομένου που παρέχει στο ελληνικό οικοσύστημα των φορέων της γνώσης και του πολιτισμού, έχει συγκεντρώσει στις υποδομές του και διαθέτει στο κοινό έναν σημαντικό όγκο ψηφιακών τεκμηρίων επιστήμης και πολιτισμού. Σημαντικοί φορείς, όπως η Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) έχουν αξιοποιήσει τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρει το ΕΚΤ και έχουν διαθέσει το αρχειακό τους υλικό στο διαδίκτυο. Ήδη στις ηλεκτρονικές υποδομές του ΕΚΤ είναι διαθέσιμα 3 ψηφιακά αποθετήρια της ΥΣΜΑ και 2 διαδραστικές εφαρμογές που παρέχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 4.000 τεκμήρια.

Αν είστε ερευνητής, ανατρέξτε στο αποθετήριο της ΥΣΜΑ. Εκεί μπορείτε να προσεγγίσετε τη μορφή και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των μνημείων της Ακρόπολης, να αναζητήσετε σε αυτά τα ίχνη των φθορών και των ανθρώπινων επεμβάσεων και να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης. Αν είστε εκπαιδευτικός, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στο αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου της Ακρόπολης και στο αποθετήριο της «Ζωφόρου του Παρθενώνα» για να εντοπίσετε ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και να εμπλουτίσετε, με τρόπο δημιουργικό, το μάθημά σας ή την επόμενη εκπαιδευτική σας εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο ή στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/23856