Εξ αποστάσεως συνεργατική απόδοση ασκήσεων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Αδάμ, Δ., Βασδέκη,Ι., Δάκος, Ν. (2013). Εξ αποστάσεως συνεργατική απόδοση ασκήσεων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο για την Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 'Μεθοδολογίες Μάθησης', Αθήνα. Διαθέσιμο στο: https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/560

Κατηγορία: 
Εισηγήσεις σε Συνέδρια
Έτος: 
2013