ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Αποσυναρμολόγηση ενός Προσωπικού Υπολογιστή (Personal Computer, PC)

Η παρουσίαση αυτού -του απαραίτητου για κάθε μελλοντικό επαγγελματία ηλεκτρονικό- σταδίου εργασίας με Η/Υ σε αυτό το σενάριο, έχει στόχο την παραστατική αποτύπωση όλων των βασικών δομών που απαρτίζουν μια Κεντρική Μονάδα (ΚΜ) ενός Η/Υ. Η κινητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή των μαθητών επιχειρείται να επιτευχθεί με εναλλακτικές μορφές παρουσίασης και διαφορετικές μορφές διαδραστικών εργαλείων και φύλλων εργασίας.

Θεματική ενότητα: 
Φυσικό και Αστικό Περιβάλλον στην Ελλάδα
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Β´ Γενικού Λυκείου