Ένα νέο περιοδικό για τη Φυσική Αγωγή και τον Σχολικό Αθλητισμό είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals

06.09.2021

Ένα νέο περιοδικό που μελετά και αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τομείς της επιστήμης της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην Εκπαίδευση είναι πλέον διαθέσιμο στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών eJournals, της εκδοτικής υπηρεσίας ePublishing που έχει αναπτύξει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Στο επιστημονικό περιοδικό «ΥΣΠΛΗΓΞ» δημοσιεύονται, μετά από κρίση, άρθρα σχετικά με το ευρύτερο πεδίο της Φυσικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, γίνονται δεκτά προς κρίση άρθρα (πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες), ανασκοπήσεις ερευνητικών εργασιών και αποτελεσμάτων σε θέματα σχετικά με τη Φυσική Αγωγή και καλές πρακτικές (best practices). Στο περιοδικό δημοσιεύονται επίσης μετά από κρίση, βιβλιοπαρουσιάσεις, βιβλιοκριτικές και επιστολές προς τον εκδότη ή τη συντακτική επιτροπή. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε ειδικά τεύχη, δημοσιεύονται επίσης πρακτικά προγραμμάτων και συνεδρίων.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/26389.