Ένα νέο περιοδικό για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας διαθέσιμο στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

15.07.2021
Ένα νέο επιστημονικό περιοδικό που εστιάζει στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στις άτυπες και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα #eJournals που αναπτύσσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).
 
Το περιοδικό δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με την εκπαιδευτική πρακτική, η οποία καθοδηγείται από την εκπαιδευτική πραγματικότητα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Το περιοδικό παρουσιάζει επίσης άρθρα σχετικά με τη διεπιστημονική προσέγγιση #STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά) καθώς και με διεπιστημονικές προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν τις φυσικές επιστήμες, τη γεωγραφία, την τεχνολογία, τις κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες.
Ανατρέξτε στην πλατφόρμα eJournals και μελετήστε τον πρώτο τόμο του περιοδικού που παρέχει ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο 9 άρθρων.
 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/26237.