ΕΚΤ και Κήπος Φιλοβίβλων προωθούν τον θεσμό των βιβλιοθηκών και τον ψηφιακό πολιτισμό

14.04.2022

Πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) Εύη Σαχίνη και ο ιδρυτής και εκπρόσωπος της μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κήπος Φιλοβίβλων» Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος. Οι δύο φορείς δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη του μοναδικού πληροφοριακού πλούτου που προσφέρεται μέσω της ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας «Περί Βιβλιοθηκών».

Σκοπός της συνεργασίας αυτής, στο πλαίσιο και των δράσεων και υπηρεσιών του ΕΚΤ, είναι η ανάδειξη, με χρήση ψηφιακών μέσων, της σημασίας του θεσμού της βιβλιοθήκης και του έντυπου βιβλίου στην πνευματική διαδρομή του ανθρώπου και τη διάδοση της συλλογικής γνώσης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα δοθεί έμφαση στην περαιτέρω προβολή & εξέλιξη και στον εμπλουτισμό του ψηφιακού τόπου «Περί Βιβλιοθηκών – aboutlibraries.gr» που λειτουργεί ήδη από το 2019. Η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια  προηγούμενης σύμπραξης για την τεκμηριωτική και οργανωτική αναβάθμιση, διεύρυνση και διάθεση του πολιτιστικού και επιστημονικού υλικού πρωτότυπης σχετικής έρευνας, με επίκεντρο πάντα τον θεσμό της βιβλιοθήκης, που είχε συγκεντρώσει ο Κ.Σπ. Στάικος. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/27312