Εκπαιδευτικοί στο Διαδίκτυο: Ένα εγχειρίδιο για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην τάξη

03.11.2016

Ένα βιβλίο που σχεδιάστηκε από Εκπαιδευτικούς του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου (www.eun.org) σε συνεργασία με το δίκτυο Insafe, μεταφράστηκε στα ελληνικά από την αγγλική γλώσσα και προστίθεται στα μέσα που διαθέτει η εκπαιδευτική κοινότητα προκειμένου να βοηθήσει τους νέους και τις νέες στην Ελλάδα να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που παρέχουν οι διαδικτυακές τεχνολογίες, για να γίνουν σκεπτόμενοι και υπεύθυνοι πολίτες. Το Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς Web We Want αποτελείται από μία συλλογή σχεδίων μαθημάτων τα οποία προτείνουν ιδέες και δραστηριότητες για να ενθαρρύνουν τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης, απαραίτητες για μια ενδιαφέρουσα και γεμάτη ζωή στον κόσμο του αύριο. Ταυτόχρονα, έρχεται να καλύψει ένα κενό για τους εκπαιδευτικούς, που καλούνται να βοηθήσουν τους νέους να μάθουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σωστά (και οι οποίοι αναζητούν αδιάκοπα χρήσιμα εργαλεία προκειμένου να το πετύχουν).

Το Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς Web We Want (διαθέσιμο στα ελληνικά από 24/10/2016 στο http://www.webwewant.eu/el/web/guest/handbook-for-educators) έρχεται να συμπληρώσει το ιδιαίτερα επιτυχημένο παράδειγμα του Web We Want  (για εφήβους), που εγκρίθηκε παιδαγωγικά κατάλληλο για μαθητές 12-16 ετών από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) (http://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teens/).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/20405