Εκπαιδευτικά προγράμματα STEM για παιδιά, στο ΝΟΗΣΙΣ και στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών

25.01.2019

Εκπαιδευτικά προγράμματα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) για μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού, ξεκινούν στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ και το Πολεμικό Μουσείο στις εγκαταστάσεις τους, στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις που θα διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση, πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών STEM Education και το περιεχόμενο τους στηρίζεται σε προγράμματα αναγνωρισμένων πανεπιστημίων διεθνώς (MIT, Carnegie Mellon, Tufts).

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα STEM παρέχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να απαντούν σε ερωτήματα και να εμπλέκονται σε παιγνιώδεις δραστηριότητες με θέματα την επιστήμη, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Για αυτόν τον λόγο πολλοί φορείς που ανήκουν στο πολιτιστικό αλλά και στο ερευνητικό οικοσύστημα έχουν εντάξει στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα και δραστηριότητες STEM.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/22820