Εκδήλωση "Ικανοί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό; Πολιτικές, τάσεις και πρακτικές"

24.06.2022

Tο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με στόχο να συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο για την επανειδίκευση (reskilling) και αναβάθμιση (upskilling) των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας συνδιοργανώνουν την Τρίτη 28 Ιούνιου (16.00-18.00) την εκδήλωση "Ικανοί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό; Πολιτικές, τάσεις και πρακτικές".

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει γίνει μια αναγκαία συνθήκη για επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναδύεται μια μεγάλη πρόκληση: Τα νέα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογικές λύσεις δεν επαρκούν. Οι οργανισμοί εντάσσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες και μετασχηματίζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αλλά συχνά δυσκολεύονται στο να βοηθήσουν τους εργαζομένους τους να αποκτήσουν τις ικανότητες που απαιτούνται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κατά συνέπεια, επιχειρήσεις και οργανισμοί είναι αντιμέτωποι με ένα αυξανόμενο χάσμα ικανοτήτων και μια άμεση ανάγκη για επανακατάρτιση και αναβάθμιση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Μέσα από αυτή την εκδήλωση θα γίνει μια πρώτη καταγραφή των προκλήσεων αλλά και των ευκαιριών που αναδύονται σχετικά με την επανακατάρτιση και αναβάθμιση των ικανοτήτων που απαιτούνται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, και θα παρουσιαστούν ιδέες και λύσεις που έχουν δοκιμαστεί στην πράξη. Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν ομιλητές, από δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και ΜΚΟ, οι οποίοι θα αναδείξουν μέσα από σύντομες εισηγήσεις και διάλογο τις σχετικές πολιτικές πρωτοβουλίες, τάσεις και πρακτικές από την Ελλάδα και Ευρώπη.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς και εκπροσώπους του δημόσιου τομέα και όλες τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την επανακατάρτιση και αναβάθμιση των ικανοτήτων που απαιτούνται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/27630.