ΕΙΚΩΝ: Ένα επιστημονικό περιοδικό για την Ιστορία της Βυζαντινής Φιλοσοφίας στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

30.09.2021

Σε μία νέα εκδοτική συνεργασία προχώρησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για την ηλεκτρονική διάθεση του επιστημονικού περιοδικού «ΕΙΚΩΝ – Επιθεώρηση Βυζαντινής Φιλοσοφίας» που εκδίδει το Εργαστήριο Μελέτης Θεσμικού Λόγου, του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

To επιστημονικό περιοδικό «ΕΙΚΩΝ/ICON» έχει ως σκοπό την προώθηση της έρευνας στον τομέα της Βυζαντινής Φιλοσοφίας και των συναφών της κλάδων (οντολογία, μεταφυσική, φιλοσοφική θεολογία, φιλοσοφική ψυχολογία, γνωσιοθεωρία, επιστημολογία, αισθητική, κ.ά.) από την άποψη τόσο της ιστορίας της φιλοσοφίας όσο και της συστηματικής φιλοσοφίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στις φιλοσοφικές εκφράσεις ως μορφές θεσμικού λόγου και στις διάφορες θεσμίσεις (δίκαιο, θεολογία, επιστήμες) που αφορούν λιγότερo ή περισσότερο τη φιλοσοφία.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/26414.