Διαλειτουργικότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων στά γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών: σχεδιασμός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ανδρουλακάκης, Ν. (2010). Διαλειτουργικότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων στά γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών: σχεδιασμός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ). Διαθέσιμο στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/28811)

Κατηγορία: 
Διδακτορικές Διατριβές
Έτος: 
2010