Το αρχείο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος K. Βενιζέλος» στο SearchCulture.gr

18.06.2020

Το αρχείο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος K. Βενιζέλος» που εδρεύει στα Χανιά, προστίθεται στο ήδη πλούσιο περιεχόμενο του Εθνικού Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr, που αναπτύσσει και διαθέτει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Με το ψηφιακό αρχείο «Ελευθέριος K. Βενιζέλος» ενισχύεται το δίκτυο φορέων που συμμετέχουν στο SearchCulture.gr, των οποίων ο αριθμός τώρα ανέρχεται στους 66.

Το αρχείο έχει συγχωνεύσει τρεις επιμέρους αρχειακές συλλογές, το προσωπικό αρχείο του Βενιζέλου, το αρχείο του Μουσείου Μπενάκη και το αρχείο του Ελληνικού Λογοτεχνικού & Ιστορικού Αρχείου (ΕΛΙΑ) που σχετίζονται με τη ζωή και τη δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Στο SearchCulture.gr θα βρείτε σχεδόν 50.000 τεκμήρια που περιλαμβάνουν αλληλογραφίαφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό, ταχυδρομικές κάρτεςλιθογραφίες, κ.α. Το περιεχόμενο αυτό φωτίζει με μοναδικό τρόπο τόσο τη ζωή και το έργο του Βενιζέλου, αλλά και την ιστορική περίοδο των αρχών του 20ου αιώνα για το ελληνικό κράτος.

Η ζωή του Ελευθερίου Βενιζέλου μοιράζεται εξίσου μεταξύ του 19ου και του 20ου αιώνα. Έζησε την πλέον ταραγμένη περίοδο της νεοελληνικής ιστορίας την οποία σφράγισε στο πέρασμά του, ενώ υπήρξε από τους πρωταγωνιστές μιας αποφασιστικής περιόδου της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ανατρέξτε στο SearchCulture.gr και ανακαλύψτε χιλιάδες ιστορικά ντοκουμέντα για τη ζωή και τις δράσεις του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Κρήτη (1864-1909), για την περίοδο της πρωθυπουργίας του από το 1910 έως το 1920, για την εποχή που έζησε μακριά από την Ελλάδα (1921-1927) και για την περίοδο της επανόδου του Βενιζέλου στην ελληνική πολιτική σκηνή το 1928 μέχρι τον θάνατό του, στις 18 Μαρτίου του 1936.

Ειδικά για τη Μικρασιατική Εκστρατεία, περίπου 10.000 τεκμήρια στοιχειοθετούν μια αφήγηση-ντοκουμέντο για τις επιτυχίες, αλλά και την τραγική έκβαση της Εκστρατείας. Φωτογραφίες γνωστών αξιωματούχων που ηγήθηκαν της Εκστρατείας και στρατιωτών να αναπαύονται στα ερείπια των Σάρδεων, τηλεγραφήματα από και προς τον Βενιζέλο, σκηνές προέλασης του ελληνικού πυροβολικού στο αφιλόξενο τοπίο της Ανατολίας, σχέδια και φωτογραφίες γνωστών τοποθεσιών, όπως είναι το Εσκί Σεχίρ και το Αφιόν Καραχισάρ, εικονογραφούν με τρόπο μοναδικό αυτή την κρίσιμη περίοδο του ελληνισμού.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/24332