Το ακαδημαϊκό περιοδικό «Mos Historicus: Κριτική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκής Ιστορίας» εκδίδεται ηλεκτρονικά και διατίθεται στην πλατφόρμα ePublishing του ΕΚΤ

30.05.2023

Το «Mos Historicus: Κριτική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκής Ιστορίας/ A Critical Review of European History» είναι ένα νέο, ετήσιο, επιστημονικό περιοδικό ευρωπαϊκής ιστορίας που εκδίδει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), αξιοποιώντας την υπηρεσία eJournals του ΕΚΤ. Το περιοδικό έχοντας ως στόχο να συνδράμει στη διεύρυνση και εξέλιξη του γνωστικού πεδίου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πεδίο ανάδειξης του ερευνητικού έργου ιστορικών που ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή Ιστορία και να αποτελέσει για την εγχώρια ακαδημαϊκή κοινότητα ένα πεδίο διαλόγου, ανταλλαγής θέσεων και προβληματισμών.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/29119