12.000 τόποι: O ελληνικός πολιτισμός στον χάρτη του SearchCulture.gr

29.03.2023

Στη νέα έκδοση του Εθνικoύ Συσσωρευτή Ψηφιακού Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΕΚΤ SearchCulture.gr, η πολιτιστική μας κληρονομιά μπαίνει στον χάρτη. Αξιοποιώντας τη γεωγραφική πληροφορία που συνοδεύει τα τεκμήρια, το ΕΚΤ συγκέντρωσε 12.000 τόπους που συνδέονται με τον ελληνικό πολιτισμό, με περισσότερα από 550.000 τεκμήρια να έχουν εμπλουτιστεί με γεωτοποθεσία. Ο τόπος είναι τώρα αναζητήσιμο πεδίο στη φόρμα αναζήτησης του SearchCulture, ενώ τα αποτελέσματα προβάλλονται σε διαδραστικούς χάρτες, όπου οι χρήστες μπορούν να εστιάσουν και να βρουν τεκμήρια ακόμα και σε επίπεδο χωριού, τοποθεσίας ή μνημείου. 

Παράλληλα, οι τόποι λειτουργούν και ως φίλτρο επιμερισμού των αποτελεσμάτων. Από τη σελίδα πλοήγησης στους Τόπους ο χρήστης μπορεί να δει το σύνολο των δύο ιεραρχικών λεξιλογίων που δημιούργησε το ΕΚΤ, ενώ σε κάθε καρτέλα τεκμηρίου ένας μικρότερος χάρτης παρουσιάζει το γεωγραφικό στίγμα του πολιτιστικού πόρου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/28754