Ομάδες Συνεργασίας

Η διαδικασία δημιουργίας μιας ομάδας συνεργασίας είναι απλή. Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1

Συμμετέχετε σε κάποια υπάρχουσα ομάδα συνεργασίας ή δημιουργήστε μια νέα μέσα από την πλατφόρμα Συνεργάζομαι - Συμμετέχω

2

Επικοινωνήστε με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας προκειμένου να συλλεγεί από κοινού εκπαιδευτικό υλικό και να καθοριστεί το πλαίσιο των εφαρμογών που θα δημιουργηθούν στη συνέχεια. Οι δυνατές εφαρμογές είναι ηλεκτρονικά μαθήματα, θεματικοί χάρτες και εκπαιδευτικά σενάρια και μπορούν να δημιουργηθούν με τα εργαλεία του επόμενου βήματος.

  • Ηλεκτρονικό μάθημα
  • Θεματικός χάρτης
  • Εκπαιδευτικό σενάριο
3

Χρησιμοποιήστε τα υπόλοιπα εργαλεία της πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ για να τη δημιουργία του τελικού εκπαιδευτικού περιεχομένου:

4

Μην ξεχάσετε να δημοσιεύσετε το περιεχόμενο που δημιουργήσατε ώστε να μπορούν όλοι να το προσπελάσουν από την Διαδικτυακή πύλη της πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ!