Το Προσφυγικό Ζήτημα στο επίκεντρο της νέας έκδοσης του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ

13.06.2023

Μία νέα ψηφιακή έκδοση, που διερευνά το προσφυγικό ζήτημα, διατίθεται στο διαδικτυακό περιβάλλον της υπηρεσίας eBooks του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).  Η έκδοση με τον τίτλο "Σύγχρονες Εκδοχές του Προσφυγικού Ζητήματος: Όψεις και Απόψεις" του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) επιχειρεί την πολύπλευρη έρευνα του προσφυγικού ζητήματος, μέσα σε 5 ευρείες θεματικές ενότητες.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ekt.gr/el/news/29117