Ένα νέο επιστημονικό περιοδικό για τα οπτικοακουστικά και διαδραστικά μέσα, στην πλατφόρμα eJournals του ΕΚΤ

28.09.2020

Μία νέα εκδοτική συνεργασία εγκαινιάζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) με το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και την ομάδα έρευνας Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για την ηλεκτρονική διάθεση του περιοδικού «Αnimation, φιλμ και Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό» (ΑΦΙΔΜΕΠ).

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/24834