Αναζητήστε έγκριτο περιεχόμενο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο EKT ePublishing

18.03.2020

Με τα σχολεία της χώρας να παραμένουν κλειστά ως ένα μέτρο πρόληψης για τη μείωση της μετάδοσης του νέου κορονοϊού, ο δημόσιος διάλογος επικεντρώνεται στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με στόχο να διατηρηθεί η στενή επαφή των φοιτητών και των μαθητών με την εκπαιδευτική διαδικασία. Τι περιλαμβάνει ωστόσο μία τέτοια εκπαιδευτική μέθοδος και πώς μπορεί να εφαρμοστεί;

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως παιδαγωγική θεώρηση πραγμάτων και εφαρμοσμένη εκπαιδευτική πρακτική, για να λειτουργεί αποτελεσματικά, συνυπάρχει και αλληλοσυμπληρώνεται με την εκπαιδευτική τεχνολογία. Ταυτόχρονα, και οι δύο μαζί, εναρμονίζονται με μια σειρά από επιστημονικά πεδία, τα οποία ενδυναμώνουν και ολοκληρώνουν τη θεωρητική τους ανάπτυξη και την πρακτική τους εφαρμογή.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) διαθέτει μία πλούσια συλλογή έγκριτων επιστημονικών δημοσιεύσεων για τους τομείς της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο διαδικτυακό περιβάλλον των ηλεκτρονικών εκδόσεων ePublishing, για τα μέλη της εκπαιδευτικής, της ακαδημαϊκής και της ερευνητικής κοινότητας.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/23798