Τα πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου «Χώροι για το παιδί ή χώροι του παιδιού» διαθέσιμα στην πλατφόρμα eProceedings του ΕΚΤ

06.02.2020

Σε μία νέα εκδοτική συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προχώρησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) για την ανοικτή διάθεση των πρακτικών του διεπιστημονικού διεθνούς συνεδρίου «Χώροι για το παιδί ή χώροι του παιδιού». Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2017, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν 224 σύνεδροι και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις αλλαγές στο παιδαγωγικό-χωρικό τοπίο της εκπαίδευσης και της αγωγής του παιδιού.

Η σχέση του παιδιού με τους χώρους εκπαίδευσης αλλά και με τον χώρο της πόλης συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση στις συνθήκες της σύγχρονης καθημερινότητας. Η παιδοκεντρική αντίληψη για τον τρόπο ζωής και αγωγής του παιδιού γίνεται πιο σύνθετη και μετακινείται προς μία ισόρροπη αλλά και πολυδύναμη σχέση με το περιβάλλον του, στην οποία καλούνται να δώσουν νέες απαντήσεις η αρχιτεκτονική και η παιδαγωγική. Αλλά και πέρα από αυτή τη σχέση σχολείου-πόλης, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων διαδικασιών μάθησης, η πόλη συνιστά πεδίο εκδίπλωσης και άλλων πτυχών της ζωής του παιδιού και ιδιαίτερα εκείνων που συνδέονται με τη δραστηριότητα του παιχνιδιού.

Πώς εγγράφεται το παιχνίδι στον σύγχρονο αστικό χώρο; Με ποιους τρόπους συμμετέχει στη νοητική-κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού; Πώς το παιχνίδι εμπλουτίζει την αστική χωρική εμπειρία του παιδιού ενσωματώνοντας το στο χωρικό-πολιτισμικό γίγνεσθαι της πόλης;

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/23660