Ξεκίνησε ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών

21.05.2018

Ξεκίνησε η πρώτη φάση του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & PHYSICAL COMPUTING Ανοιχτών Τεχνολογιών. Ο διαγωνισμός, πραγματοποιείται σε τρεις φάσεις, απευθύνεται σε ομάδες μαθητών σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ) και αφορά στη δημιουργία έργων (τεχνουργημάτων) με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών υλικού και λογισμικού (Open DesignOpen Software και Open Hardware), και την παραγωγή σχετικών ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/21761