Η ομάδα CAN.I.S από το 26ο ΓΕΛ Αθηνών θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον ευρωπαϊκό μαθητικό διαγωνισμό διαστημικής της ESA

30.05.2017

Τον Απρίλιο του 2017 διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από μία εθελοντική πρωτοβουλία μελών του οργανισμού IEΕE NTUA Student Branch, ο πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός διαστημικής CanSat in Greece, στον οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 100 μαθητές. Ο διαγωνισμός αποτελεί προκριματική φάση του ευρωπαϊκού διαγωνισμού CanSats in Europe ο οποίος διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου που επιθυμούν να εξοικειωθούν με τεχνολογίες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε έναν δορυφόρο.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις σύγχρονες διαστημικές τεχνολογίες αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στη φυσική, στον προγραμματισμό και τα μαθηματικά. Παράλληλα, οι μαθητές μυούνται στη διαδικασία της έρευνας, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ήταν ιδιαίτερα μεγάλη καθώς εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους συνολικά 26 ομάδες σχολείων και περισσότεροι από 100 μαθητές από όλη την Ελλάδα. Για τέσσερις ημέρες, από τις 18 έως τις 21 Απριλίου, οι δέκα ομάδες που προκρίθηκαν στην τελική φάση, κατασκεύασαν προσομοιώσεις δορυφόρων σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού και τους εκτόξευσαν σε ύψος 1 χιλιομέτρου, εκτελώντας τις αποστολές που είχαν σχεδιάσει. Καταφέρνοντας να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες και τα τεχνικά προβλήματα της τελευταίας στιγμής, όλοι οι μαθητές κέρδισαν τον θαυμασμό της κριτικής επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/20902