Σταθερά χαμηλές παραμένουν οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στο διεθνές πρόγραμμα PISA 2015

09.12.2016

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Ángel Gurría, παρουσίασε, στις 6 Δεκεμβρίου 2016, τα αποτελέσματα του Διεθνούς Προγράμματος PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών (Programme for International Student Assessment). Πρόκειται για την έκτη κατά σειρά Έρευνα του Προγράμματος PISA, με εστίαση στον εγγραματισμό στις Φυσικές Επιστήμες, που διεξήχθη την Άνοιξη του 2015, με τη συμμετοχή 540.000 μαθητών. Στο PISA 2015 διερευνήθηκαν, επίσης, αλλά με συνοπτικότερο τρόπο, το γνωστικό επίπεδο και οι δεξιότητες των μαθητών στην Κατανόηση Κειμένου, στα Μαθηματικά, καθώς και, για πρώτη φορά, στη Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος. Η διεξαγωγή της Έρευνας έγινε, για πρώτη φορά στη χώρα μας, μόνο ηλεκτρονικά και σε αυτή πήραν μέρος 212 σχολεία και περίπου 5.500 μαθητές.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/20491