Η ταυτότητα της ελληνικής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς

18.02.2016

Το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ ολοκλήρωσε και παρουσίασε, τον Ιανουάριο 2016, την ετήσια Έκθεση του για την Εκπαίδευση του 2015 με τίτλο "Η ταυτότητα της ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2002 έως το 2014".

Στην Έκθεση αναλύεται το διεθνές (ΟΟΣΑ – Education at a glance 2014 & Education at a glance 2015, PISA 2006 - 2009 - 2012) και ευρωπαϊκό (EE-28, Eurostat Network EURYDICEC) πλαίσιο αναφοράς της ελληνικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με συγκριτική αποτύπωση όλων των διαθέσιμων οικονομικών και μη-οικονομικών μεγεθών και με διάκριση σε μεγέθη εισροών (επένδυση) και εκροών (παραγόμενα αποτελέσματα) των συστημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/news/19507