Ενημερωτικές δράσεις του ΕΚΤ για τη διείσδυση της πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία

25.01.2016

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), αποσκοπώντας στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη διείσδυση της συνεργατικής πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ (www.mitida.gr) στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία, ολοκλήρωσε μία σειρά ενημερωτικών δράσεων, διοργανώνοντας συναντήσεις εργασίας (workshops) για στοχευμένες ομάδες χρηστών και πραγματοποιώντας επισκέψεις (road shows) σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αρχικά, με στόχο την ενεργοποίηση μελών πέρα από τα όρια της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, οργανώθηκε από το ΕΚΤ ένα δίκτυο συνεργασίας που αξιοποίησε τις ελεύθερα προσβάσιμες ψηφιακές πηγές και τις διαδραστικές εφαρμογές που παρέχει η συνεργατική πλατφόρμα παραγωγής εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ.

Τα μέλη του δικτύου αυτού, αφού πρώτα εκπαιδεύτηκαν σε ειδικό workshop που διοργάνωσε το ΕΚΤ στον χώρο της Βιβλιοθήκης Κ.Θ. Δημαράς στο Εθνικό ίδρυμα Ερευνών στις 22.10.2015, συγκρότησαν μία δραστήρια και δημιουργική ομάδα παραγωγής άρτιου εκπαιδευτικού περιεχομένου και ουσιαστικά αποτέλεσαν τον πρώτο «πυρήνα διάχυσης» των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που παράχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Το ΕΚΤ προσβλέποντας στη σταδιακή επαύξηση του αριθμού των ενεργών χρηστών της πλατφόρμας, στην προσπάθειά του να δημιουργήσει μία «κρίσιμη μάζα διαπιστευμένων μελών» που θα επωφελείται από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αξιοποίησε εκ νέου το συνεργατικό του δίκτυο, οργανώνοντας μία ειδική ομάδα ενημέρωσης και πληροφόρησης.

Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση ενός πληροφοριακού συστήματος από τεχνολογικής πλευράς, δεν αποτελεί αναγκαία και επαρκή συνθήκη για την αναγνώριση και την περαιτέρω χρήση του από τα μέλη οποιασδήποτε κοινότητας χρηστών, το ΕΚΤ εφαρμόζοντας τη στρατηγική της προσέγγισης του χρήστη (έναντι της στρατηγικής της ανακάλυψης της εφαρμογής από το χρήστη) και υιοθετώντας έναν πιο «προσωπικό χαρακτήρα» επικοινωνίας, ανέθεσε στην ομάδα ενημέρωσης και πληροφόρησης την αποστολή της πραγματοποίησης εκπαιδευτικών περιοδειών.

Από τον Δεκέμβριο του 2015, η ομάδα των συνεργατών του ΕΚΤ (που αποτελείται από εκπαιδευτικούς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, καθηγητές μουσικής, βιβλιοθηκονόμους, ιστορικούς, φιλόλογους, αρχαιολόγους και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας) ακολουθώντας ένα ευρύτερο σχέδιο προσέλκυσης και ευαισθητοποίησης μελών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής κοινότητας, πραγματοποίησε επισκέψεις σε σχολικές μονάδες που ενδιαφέρθηκαν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία και το επιστημονικά έγκριτο περιεχόμενό της πλατφόρμας ώστε να συνεργαστούν, να πειραματιστούν και τελικά να προχωρήσουν στη δημιουργία νέου εκπαιδευτικού περιεχόμενου.

Οι συνεργάτες του ΕΚΤ, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής τους περιοδείας, έχουν ήδη πραγματοποιήσει 2 επισκέψεις σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Αττικής, ενώ για το προσεχές διάστημα έχουν προγραμματιστεί αντίστοιχες ενημερωτικές δράσεις.

Πρώτος σταθμός της περιοδείας των συνεργατών του ΕΚΤ ήταν το 5ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης. Στις 18.12.2015 εκπαιδευτικοί και μαθητές υποδέχτηκαν με θέρμη την ομάδα ενημέρωσης και πληροφόρησης που συγκρότησε ο φορέας και παρακολούθησαν με προσοχή, το διαδραστικό εκπαιδευτικό περιεχόμενο που τους παρουσιάστηκε.

Με παιγνιώδη διάθεση οι ομιλητές προσπάθησαν να παρακινήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών παρουσιάζοντάς τους, τις 4 εκπαιδευτικές εφαρμογές που φιλοξενεί η πλατφόρμα. Η ομάδα ενημέρωσης και πληροφόρησης επιδιώκοντας την αλληλεπίδραση των μαθητών με το ηλεκτρονικό περιβάλλον της πύλης,  διέθεσε στους εκπαιδευόμενους ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ταμπλέτες και φορητοί υπολογιστές) που ο φορέας προμηθεύτηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.

Αντίστοιχα, στους καθηγητές που παρακολούθησαν την επίδειξη, διανεμήθηκε έντυπο υλικό ώστε να ενημερωθούν πλήρως για τις δυνατότητες της πλατφόρμας που είναι ειδικά σχεδιασμένη για να υποβοηθήσει τη συνεργατική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες φάνηκε να είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις Νέες Τεχνολογίες και συμμετείχαν ζωηρά στον διάλογο που διεξήχθη ενώπιον τους, βομβαρδίζοντας με ερωτήσεις τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και την ομάδα των εμπειρογνωμόνων του ΕΚΤ. Αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί βάσει της διδακτικής τους εμπειρίας και συνυπολογίζοντας τις υφιστάμενες ελλείψεις των σχολικών μονάδων σε επίπεδο τεχνολογικής υποδομής, αντιπαρέθεσαν τις γνώσεις, τις απόψεις και τις ιδέες τους για την υποστήριξη της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της διδακτικής πράξης και της καθημερινής επαγγελματικής τους πρακτικής.

Στις 12.01.2016, η ομάδα ενημέρωσης και πληροφόρησης του ΕΚΤ επισκέφθηκε το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης για να παρουσιάσει, αποκλειστικά, σε εκπαιδευτικούς το διαλειτουργικό περιβάλλον και τις δυνατότητες της Μαθησιακής Ηλεκτρονικής Τράπεζας Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων (ΜΗΤΙΔΑ).

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, παρουσιάστηκε το σύνολο των παραδειγματικών εφαρμογών που ανέπτυξε το δίκτυο των συνεργατών του ΕΚΤ αξιοποιώντας πρωτογενές υλικό από τα αποθετήρια του ΕΚΤ και από άλλες πηγές ανοικτών δεδομένων.

Οι διαδραστικές παρουσιάσεις των ομιλητών προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων οι οποίοι χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που τους διαμοιράστηκε, ήρθαν σε μία πρώτη – αναγνωριστική - επαφή με τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία και το περιεχόμενο που η πλατφόρμα παρέχει.

Το διαδικτυακά εύχρηστο περιβάλλον της πλατφόρμας σε συνδυασμό με το επιστημονικά έγκριτο και ερευνητικά τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο που φιλοξενείται σε αυτή, εντυπωσίασε τους εκπαιδευτικούς καθώς κατάφεραν μέσα από ένα ενιαίο σημείο αναζήτησης να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο ποικίλων επιστημονικών κλάδων.

Το παραπάνω ψηφιακό περιεχόμενο που έχει οργανωθεί σε 3 ευρείες θεματικές περιοχές περιλαμβάνει: διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες, φωτογραφικό υλικό, χάρτες, ερευνητικά αποτελέσματα, επιστημονικές δημοσιεύσεις, άρθρα σε διεθνή περιοδικά, βιβλία, διαλέξεις, εκπαιδευτικό υλικό, και βιντεοπαρουσιάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δυνητικά, ως εναλλακτικές πηγές γνώσης στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε μια εποχή που η επιστημονική πληροφορία και η ερευνητική δραστηριότητα συναντιούνται με τις Νέες Τεχνολογίες, δημιουργούνται νέες προκλήσεις για τη διάδοση της γνώσης και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, χρήσιμες μορφές υπηρεσιών όπως η ανοικτή διάθεση των πηγών της επιστημονικής γνώσης και η αξιοποίηση επαναχρησιμοποιήσιμων ερευνητικών δεδομένων, σε συνάρτηση με τις καινοτόμες εκπαιδευτικές εφαρμογές και τα διαλειτουργικά εργαλεία που προσφέρει η ΜΗΤΙΔΑ μπορούν να υποβοηθήσουν τη συνεργατική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να δημιουργήσουν νέο διδακτικό περιεχόμενο προσδοκώντας την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών τους.

Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά σχετικά με τις δυνατότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ, μπορούν να απευθυνθούν στην υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών της πύλης ανατρέχοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mitida.gr/el/content/helpdesk.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα ΜΗΤΙΔΑ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου "Παραγωγή εκπαιδευτικού & επιμορφωτικού υλικού (με χρήση social networks και user-generated content)", που εντάσσεται στην πράξη "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση" του ΕΣΠΑ (με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. με υπεργολάβους: το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Βιολογίας & Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας), το Σύλλογο ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ και την εταιρεία Mobics Α.Ε.