Πολιτική και πολιτισμός στη βυζαντινή αυτοκρατορία: από τη δυναστεία των Μακεδόνων στην περίοδο των Κομνηνών

Ο θεματικός χάρτης επικεντρώνεται στις εξελίξεις που συνδέονται με τις δυναστείες των Μακεδόνων και των Κομνηνών, καλύπτει όμως ευρύτερα το χρονικό διάστημα από τα μέσα του 9ου ως τις αρχές του 13ου αιώνα. Σε αυτόν αποτυπώνονται συνοπτικά οι βασικές ιστορικές εξελίξεις, η δράση συγκεκριμένων προσώπων και τα σημαντικότερα μνημεία της περιόδου. Κάθε τοπωνύμιο ενδέχεται να συνδέεται με μία ή περισσότερες από αυτές τις παραμέτρους (γεγονότα/ πρόσωπα/ μνημεία). Ο χάρτης μπορεί να υποστηρίξει σε όλες τις φάσεις (από την εισαγωγή ως την ολοκλήρωση) την εφαρμογή των σχετικών σεναρίων που είναι αναρτημένα στην αντίστοιχη πλατφόρμα: 1) "Η βυζαντινή αυτοκρατορία στο απόγειο της δύναμής της: πολιτική και πολιτισμός στα χρόνια των Μακεδόνων" και 2) "Η βυζαντινή αυτοκρατορία ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση: πτυχές της ζωής στο Βυζάντιο στα χρόνια των Κομνηνών".

Θεματική ενότητα: 
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Β' Γυμνασίου