Ο Μέγας Αλέξανδρος και οι εκστρατείες του στην Ανατολή. Ο κόσμος και η εποχή του

Διαδραστικός Χάρτης με χρονόλογιο που καλύπτει κύρια σημεία της ζωής και της δράσης του Μ.Αλεξάνδρου από τη γέννηση έως και τον θάνατό του.
Μέσα από την αντιστοίχιση των γεγονότων στον χρόνο και στον χώρο, τα καθοδηγητικά κείμενα των χρονολογικών και γεωγραφικών σημείων και τις πηγές ελεύθερης πρόσβασης, ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής καλούνται να συμπληρώσουν την αφήγηση που προκύπτει και να συμπληρώσουν ή δώσουν έμφαση σε όποια στοιχεία θεωρούν πιο σημαντικά ως αποτέλεσμα της δικής τους κρίσης και έρευνας.
Η αρχική μορφή του Χάρτη και τα καθοδηγητικά κείμενα συντάχθηκαν από τον Κλεάνθη Ζουμπουλάκη, ιστορικό, υπ.δρ. Αρχαίας Ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θεματική ενότητα: 
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Α' Γυμνασίου