Μαθαίνω για το Αρχαίο Δράμα

Η διδασκαλία του μαθήματος απευθύνεται στους μαθητές της Α' Γυμνασίου οι οποίοι διδάσκονται για την αρχαία δραματική ποίηση στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Η διδασκαλία πραγματοποιείται αποκλειστικά με χρήση ΤΠΕ.

Θεματική ενότητα: 
Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
Βαθμίδα εκπαίδευσης: 
Α´ Γυμνασίου