Υλικό

Το ακόλουθο υλικό μπορεί να δώσει μια καλή εικόνα στον επισκέπτη σχετικά με τους στόχους και τα εργαλεία της πλατφόρμας ΜΗΤΙΔΑ.

 

Α. Εγχειρίδια χρήσης των πλατφορμών

Εγχειρίδιο χρήσης πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Εγχειρίδιο χρήσης πλατφόρμας Εκπαιδευτικών Σεναρίων

Εγχειρίδιο χρήσης πλατφόρμας Θεματικών Χαρτών

Εγχειρίδιο χρήσης πλατφόρμας "Συνεργάζομαι - Συμμετέχω"

 

Β. Βίντεο επίδειξης των πλατφορμών

Βίντεο επίδειξης πλατφόρμας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων

Βίντεο επίδειξης πλατφόρμας Εκπαιδευτικών Σεναρίων

Βίντεο επίδειξης πλατφόρμας Θεματικών Χαρτών

Βίντεο επίδειξης πλατφόρμας "Συνεργάζομαι - Συμμετέχω"

 

Γ. Καλές πρακτικές για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού

Μπορείτε να βρείτε κάποιες καλές πρακτικές εδώ.